Msc studerende søges til: "Undersøgelse af fosfatgrupper og kationer i kartoffelstivelse" at KMC AMBA

Baggrunden for projektet

Indholdet af bundne fosfatgrupper varierer mellem kartofler og er blandt andet afhængig af, hvornår kartoflerne plantes og høstes. De kationer, der er associeret med de negativt ladede fosfatgrupper, varierer også, og begge dele har indflydelse på kartoffelstivelsen egenskaber.

Forventede resultater fra projektstilleren:

Det ønskes at finde en metode til at analysere disse variationer på en forholdsvis hurtig og simpel måde. Det kunne fx være ved hjælp af ED-XRF (se: Food Chemistry 95 (2006) 632–637)

Kontaktinformationer på initiativtager og ansvarlige for projektet:

For uddybning af projektet eller spørgsmål kontakt Christinne Hedberg; mobil: +45 40 64 88 84, mail: che@kmc.dk

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on LiU CareerGate can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.