Pathfinding algoritmer i 3d-miljö hos Symetri AB

Hej alla!
Vi är ett team som utvecklar cad-mjukvara för några av de största företagen i världen. Vi är väldigt taggade på att öka vår kontakt med studenter och vi erbjuder ersättning för exjobbet.
Ni letar efter ett examensarbete inom datateknik/infocom och tycker att det är spännande att analysera, jämföra och implementera algoritmer i 3D-Miljö.
Speciellt jobbar vi med mjukvara som underlättar design av rör och kablar. En viktig aspekt för att göra det enkelt att rita rör är att kunna rita ett vettigt rör från punkt a till b, men hur detta görs kan det finnas många olika strategier för.
Hur ni väljer att gå till väga är upp till er, men man kan tänka sig att rutter byggs upp med vissa krav i åtanke, tillexempel vilken typ av böjar som är möjliga, undvika kollitioner av material, och samtidigt minimera rutten för att inte behöva mer material än det som är absolut nödvändigt.
Gillar ni algoritmer så är detta definitivt ett häftigt sommarjobb där ni får värdefull erfarenhet där både vetenskaplig relevans och ett behov i industrin möts.
Låter detta intressant?!
Vi ser fram emot att höra från er.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i LiU CareerGate är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.